Přejít na obsah

VAG plný závad


Doporučené příspěvky

Zdravím, 

Načetl jsem si VAG a vyskočilo tam na mě plno závad, žádna kontrolka mi nesvíti a auto jezdí jak má, vše funguje. Co to může být? Řešil jsem jen dlouhodobe vysokou spotřebu a vždy na diagnostice bez závad a vše se zdálo OK.  

Nedìle,01,Kvìten,2022,21:13:57:05343
VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator Bìží na Windows 7 x86
VCDS verze: SVO 21.3.0.0
Verze dat: 20200331 DS325.0
www.vag-com.cz


VIN: WVWZZZ3CZEE007630   Výrobní štítek: 


Model: 3C-VW46 (7N0)
Sken: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 4C 4F 52 53
          56 61 62 69 72 77

VIN: WVWZZZ3CZEE007630   Kilometry: 205650km

01-Motor -- stav: Nespolehlivá komunikace 1000
02-Aut. pøevodovka -- stav: Nefunkèní 0010
03-ABS brzdy -- stav: Nefunkèní 0010
04-Snímaè úhlu øízení -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: Nefunkèní 0010
09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkèní 0010
10-Asist park./øízení -- stav: OK 0000
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Pøístrojová deska -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: Nefunkèní 0010
25-Imobilizér -- stav: OK 0000
2E-Media Player 3 -- stav: OK 0000
37-Navigace -- stav: OK 0000
42-El. dveøí øidièe -- stav: OK 0000
44-Posilovaè øízení -- stav: Nefunkèní 0010
46-Komfort systém -- stav: OK 0000
4C-Hlídání tlaku pneu II -- stav: OK 0000
4F-Centrální elektrika II -- stav: OK 0000
52-El. PP dveøí -- stav: OK 0000
53-Parkovací brzda -- stav: Nefunkèní 0010
56-Rádio -- stav: OK 0000
61-Regulace baterie -- stav: OK 0000
62-El.LZ dveøí -- stav: OK 0000
69-Funkce pøívìsu -- stav: Nefunkèní 0010
72-El.PZ dveøí -- stav: OK 0000
77-Telefon -- stav: OK 0000
 
-------------------------------------------------------------------------------
Adresa 01: Motor (J623-CFFB)       Labely:. SVO\03L-906-018-CFF.clb
   Øídící jednotka SW: 03L 906 018 PA    HW: 03L 907 309 AE
   Díl: R4 2.0l TDI   H28 9978  
   Revize: 41H28---    Seriové èíslo: 00000000000000
   Kódování: 001D0012043401080000
   Dílna #: WSC 65535 000 00000
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018PA 003009
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018PA.rod
   VCID: 78F82F71C3C7944BFB-802C

Nenalezena žádná chyba.
Readiness: 0 0 0 0 0 

-------------------------------------------------------------------------------
Adresa 02: Aut. pøevodovka        Labely: SVO\02E-927-770.clb
   Øídící jednotka SW: 02E 300 062 B    HW: 02E 927 770 AL
   Díl: GSG DSG AG6     521 4009  
   Revize: 05652104    Seriové èíslo: 00001305310695
   Kódování: 0000020
   Dílna #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 14207BC1376F502B77-8040

3 závad nalezeno.
18258 - datovy BUS pohonu 
            P1850 - 000 - chybejici sdeleni od ridici jednotky motoru - Sporadická
             info o závadì:
                    Stav závad: 00100000
                    Priorita závad: 0
                    Frekvence závad: 1
                    Poèítadlo resetù: 30
                    Kilometry: 205183 km
                    Indikace èasu: 0
                    Datum: 2016.09.09
                    Èas: 16:36:53

28907 - Autom.regulace vzdálenosti 
            U0235 - 000 - bez komunikace - Sporadická
             info o závadì:
                    Stav závad: 00100000
                    Priorita závad: 0
                    Frekvence závad: 2
                    Poèítadlo resetù: 30
                    Kilometry: 204844 km
                    Indikace èasu: 0
                    Datum: 2016.08.17
                    Èas: 18:23:11

01196 - datova sbernice motor/prevodovka 
            004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
             info o závadì:
                    Stav závad: 00100100
                    Priorita závad: 0
                    Frekvence závad: 2
                    Poèítadlo resetù: 30
                    Kilometry: 204844 km
                    Indikace èasu: 0
                    Datum: 2016.08.17
                    Èas: 18:23:12


-------------------------------------------------------------------------------
Adresa 03: ABS brzdy        Labely: User\3AA-614-109.clb
   Øídící jednotka SW: 3AA 614 109 AQ    HW: 3AA 614 109 AQ
   Díl: J104   C2 450M VD11 0030  
   Revize: --H07---    Seriové èíslo: 00000007159133
   Kódování: 0007603
   Dílna #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 7CF033613FFFB86B9F-8028

2 závad nalezeno.
01314 - ridici jednotka motoru 
            004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
             info o závadì:
                    Stav závad: 00100100
                    Priorita závad: 3
                    Frekvence závad: 4
                    Poèítadlo resetù: 47
                    Kilometry: 204844 km
                    Indikace èasu: 0
                    Datum: 2016.08.17
                    Èas: 18:23:11

             info o závadì:
                    Rychlost: 0.0 km/h
                    Hex hodnota: 0x0000
                    Provozní stav: 00000000 00000000
                    Napìtí: 11.75 V
                    Provozní stav: 00011111
                    Poèet: 220
                    Hex hodnota: 0x0000

01325 - ridici jednotka pro kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikach 
            004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
             info o závadì:
                    Stav závad: 00100100
                    Priorita závad: 3
                    Frekvence závad: 4
                    Poèítadlo resetù: 47
                    Kilometry: 204844 km
                    Indikace èasu: 0
                    Datum: 2016.08.17
                    Èas: 18:23:21

             info o závadì:
                    Rychlost: 0.0 km/h
                    Hex hodnota: 0x0000
                    Provozní stav: 00000000 00000000
                    Napìtí: 11.75 V
                    Provozní stav: 00011111
                    Poèet: 191
                    Hex hodnota: 0x0000


-------------------------------------------------------------------------------
Adresa 08: Klima/topení (J255)       Labely:| SVO\5K0-907-044.clb
   Øídící jednotka SW: 3AA 907 044 BB    HW: 3AA 907 044 BB
   Díl: Climatronic   H03 0404  
   Revize: 00001K01    
   Kódování: 061400C803
   Dílna #: WSC 00015 115 00000
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW46.rod
   VCID: 71EE1255A0BDC5033C-8024

2 závad nalezeno.
9481200 - Tlak chladicího média 
          B10AB F0 [009] - spodní mezní hodnota nedosažena
          Potvrzeno - Testováno od smazání pamìti
             info o závadì:
                    Stav závad: 00000001
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Poèítadlo resetù: 7
                    Kilometry: 205280 km
                    Datum: 2022.04.21
                    Èas: 14:07:08

9481988 - Snímac kvality vzduchu 
          B10AF 04 [008] - Vnitrni chyba systemu
          Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání pamìti
             info o závadì:
                    Stav závad: 00000001
                    Priorita závad: 3
                    Frekvence závad: 6
                    Poèítadlo resetù: 52
                    Kilometry: 205208 km
                    Datum: 2022.04.19
                    Èas: 17:11:57


-------------------------------------------------------------------------------
Adresa 09: Centrální elektrika (J519)       Labely:. SVO\3AA-937-087.clb
   Øídící jednotka SW: 3AA 937 087 P    HW: 3AA 937 087 P
   Díl: BCM PQ47 H    422 0474  
   Revize: BB422001    
   Kódování: 0008000000000000009800805400816403510088426D85606480C7200041
   Dílna #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 479A9C8DF6B92BB342-8012

   Subsystém 1 - Øídící jednotka SW: 3AB 955 419     HW: 3AB 955 419   Labely: SVO\1KX-955-119.CLB
   Díl: Wischer 28051  10  0603 
   Kódování: 00B795

   Subsystém 2 - Øídící jednotka: 1K0 955 559 AH  Labely: SVO\1K0-955-559-AG.CLB
   Díl: RLS 070613 05  54  0403 
   Kódování: 02302A

4 závad nalezeno.
01314 - ridici jednotka motoru 
            004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
             info o závadì:
                    Stav závad: 00100100
                    Priorita závad: 6
                    Frekvence závad: 2
                    Poèítadlo resetù: 47
                    Kilometry: 204844 km
                    Indikace èasu: 0
                    Datum: 2016.08.17
                    Èas: 18:23:12

             info o závadì:
                        sv.15 zap.
                    Napìtí: 11.95 V
                        zapnuto
                        zapnuto
                        zapnuto
                        vypnuto
                        vypnuto

02395 - parkovaci svetlo vpravo vpredu (M3) 
            010 - preruseni / zkrat na plus - Sporadická
             info o závadì:
                    Stav závad: 00101010
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 2
                    Poèítadlo resetù: 52
                    Kilometry: 204438 km
                    Indikace èasu: 0
                    Datum: 2016.08.09
                    Èas: 16:11:49

             info o závadì:
                        sv.15 zap.
                    Napìtí: 11.60 V
                        zapnuto
                        zapnuto
                        zapnuto
                        vypnuto
                        zapnuto

03266 - Buzení relé houkacky 
            009 - preruseni / zkrat na kostru - Sporadická
             info o závadì:
                    Stav závad: 00101001
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Poèítadlo resetù: 39
                    Kilometry: 204905 km
                    Indikace èasu: 0
                    Datum: 2016.08.17
                    Èas: 22:37:60

             info o závadì:
                        sv.15 vyp.
                    Napìtí: 12.50 V
                        vypnuto
                        zapnuto
                        vypnuto
                        vypnuto
                        vypnuto

03678 - Koordinátor režimu start-stop 
            004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
             info o závadì:
                    Stav závad: 00100100
                    Priorita závad: 6
                    Frekvence závad: 2
                    Poèítadlo resetù: 47
                    Kilometry: 204844 km
                    Indikace èasu: 0
                    Datum: 2016.08.17
                    Èas: 18:23:11

             info o závadì:
                        sv.15 zap.
                    Napìtí: 11.95 V
                        zapnuto
                        zapnuto
                        zapnuto
                        vypnuto
                        vypnuto


-------------------------------------------------------------------------------
Adresa 10: Asist park./øízení (J446)       Labely:| SVO\3AE-919-475.clb
   Øídící jednotka SW: 3AE 919 475 C    HW: 7N0 919 475 
   Díl: PARKHILFE 8K  H06 0018  
   Revize: --------    Seriové èíslo: 28261316200369
   Kódování: 118102
   Dílna #: WSC 99999 1023 2097151
   ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW47X0000 001006
   ROD: EV_EPHVA18VW47X0000.rod
   VCID: 3F8A846DA6696373FA-806A

Nenalezena žádná chyba.

-------------------------------------------------------------------------------
Adresa 15: Airbagy        Labely: User\5N0-959-655.clb
   Øídící jednotka SW: 5N0 959 655 AA    HW: 5N0 959 655 AA
   Díl: J234__107 VW10 HI   2118  
   Revize: 26019000    Seriové èíslo: 003L7PBZUU3-  
   Kódování: 0012343
   Dílna #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 7CF033613FFFB86B9F-8028

   Subsystém 1 - Seriové èíslo: 6332MTS632241373 

   Subsystém 2 - Seriové èíslo: 6342MTS615611443 

   Subsystém 3 - Seriové èíslo: 6351HTS62B7D2CKJ 

   Subsystém 4 - Seriové èíslo: 6361HTS6SJ662CKJ 

   Subsystém 5 - Seriové èíslo: 00000000000000000

   Subsystém 6 - Seriové èíslo: 00000000000000000

Nenalezena žádná chyba.

-------------------------------------------------------------------------------
Adresa 16: Elektronika volantu (J527)       Labely:| SVO\3C0-953-569.clb
   Øídící jednotka SW: 3C9 953 501 BG    HW: 5K0 953 569 T
   Díl: LENKS.MODUL   016 0140  
   Revize: FF010042    Seriové èíslo: 20130613101659
   Kódování: 199A250000
   Dílna #: WSC 00015 115 00000
   ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 6FEA142DB689D3F32A-803A

   Øídicí jednotka multifunkèního volantu: 
   Subsystém 1 - Øídící jednotka SW: 3C8 959 537 D    HW: 3C8 959 537 D  Labely: SVO\3C8-959-537.CLB
   Díl: E221__MFL-TK6  H07 0022 
   Kódování: E30000

Nenalezena žádná chyba.

-------------------------------------------------------------------------------
Adresa 17: Pøístrojová deska (J285)       Labely:| SVO\3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
   Øídící jednotka SW: 3AA 920 870 P    HW: 3AA 920 870 P
   Díl: KOMBI         H04 0811  
   Seriové èíslo: 00000000000000
   Kódování: 161F01
   Dílna #: WSC 05314 115 00000
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04721
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW46.rod
   VCID: 3F8A846DA6696373FA-806A

Nenalezena žádná chyba.

-------------------------------------------------------------------------------
Adresa 19: CAN Gateway (J533)       Labely:. SVO\7N0-907-530-V2.clb
   Øídící jednotka SW: 7N0 907 530 AM    HW: 7N0 907 530 AM
   Díl: J533  Gateway H55 1642  
   Revize:   H55       Seriové èíslo: 120613F1003128
   Kódování: 462006
   Dílna #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 7BF2307DFAF1BF5396-802E

1 nalezena chyba:
01314 - ridici jednotka motoru 
            004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
             info o závadì:
                    Stav závad: 00110100
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 2
                    Poèítadlo resetù: 47
                    Kilometry: 204844 km
                    Indikace èasu: 0
                    Datum: 2016.08.17
                    Èas: 18:23:11


-------------------------------------------------------------------------------
Adresa 25: Imobilizér        Labely: SVO\3C0-959-433-25.clb
   Øídící jednotka SW: 3AA 959 433 B    HW: 3AA 959 433 B
   Díl:    IMMO         043 0407  
   Revize: 00043000    Seriové èíslo: VWZCZ000000000
   Dílna #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 3878EF714B47544B3B-806C

   Subsystém 1 - Øídící jednotka: 3C0 905 861 J
   Díl:    ELV          029 0380
   3C0905861J     ELV          029 0380   

Nenalezena žádná chyba.

-------------------------------------------------------------------------------
Adresa 2E: Media Player 3 (J650)       Labely:. 5N0-035-342.lbl
   Øídící jednotka SW: 5N0 035 342 G    HW: 5N0 035 342 G
   Díl: SG EXT.PLAYER H19 0770  
   Revize: A1001003    Seriové èíslo: 7664909589    
   Kódování: 020100
   Dílna #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 2B52C03D4A11EFD346-807E

Nenalezena žádná chyba.

-------------------------------------------------------------------------------
Adresa 37: Navigace (J794)       Labely:| SVO\1K0-035-27x-37.clb
   Øídící jednotka SW: 3C8 035 279     HW: 3C8 035 279 
   Díl: RNS315-EU   H70 0407  
   Seriové èíslo: VWZAZ2N0343973
   Kódování: 040004310400110000008000
   Dílna #: WSC 00015 115 00000
   ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS 001705
   ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
   VCID: 68D87F31936704CB6B-803C

   nosiè dat: 
   Subsystém 1 - Øídící jednotka: 3AA 919 866 
   Díl: EUR_W_V4  0050 

Nenalezena žádná chyba.

-------------------------------------------------------------------------------
Adresa 42: El. dveøí øidièe (J386)       Labely:| SVO\3C0-959-70X-GEN4.clb
   Øídící jednotka SW: 3AA 959 701 A    HW: 3C0 959 793 C
   Díl: TUER-SG FT    002 0533  
   Revize: 12110009    Seriové èíslo: 0007130102
   Kódování: 0200B7
   Dílna #: WSC 05311 115 08193
   ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW32.rod
   VCID: 3566E6459455A92320-8060

   Slave Driver: 
   Subsystém 1 - Øídící jednotka SW: 3AA 959 703 A    HW: 3AA 959 795   Labely: SVO\1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Díl: J388__TSG-HL  004 0503 
   Seriové èíslo: 00000003535482      
   Kódování: 010090

Nenalezena žádná chyba.

-------------------------------------------------------------------------------
Adresa 44: Posilovaè øízení        Labely: SVO\5N1-909-144.clb
   Øídící jednotka SW: 5N1 909 144 P    HW: 5N1 909 148 J
   Díl: J500__APA-BS KL.310 1202  
   Revize: 1BH04737    Seriové èíslo: 00131580144001
   Kódování: 0000258
   Dílna #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 3F8A846D6E696373FA-806A

1 nalezena chyba:
01314 - ridici jednotka motoru 
            004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
             info o závadì:
                    Stav závad: 00100100
                    Priorita závad: 4
                    Frekvence závad: 2
                    Poèítadlo resetù: 47
                    Kilometry: 204844 km
                    Indikace èasu: 0
                    Datum: 2016.08.17
                    Èas: 18:23:11

             info o závadì:
                        sv.15 zap.
                    Otáèky: 1500 /min
                    Rychlost: 0.0 km/h
                    bez jednotek: 5.0
                    Napìtí: 12.00 V


-------------------------------------------------------------------------------
Adresa 46: Komfort systém        Labely:. SVO\3C0-959-433-46.clb
   Øídící jednotka SW: 3AA 959 433 B    HW: 3AA 959 433 B
   Díl:    KSG PQ47 ELV 043 0645  
   Revize: 00043000    Seriové èíslo: VWZCZ000000000
   Kódování: 0091020052830E76340494157C084F0B605800
   Dílna #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 3878EF714B47544B3B-806C

   Subsystém 1 - Díl:   Sounder n.mounted     

   Subsystém 2 - Díl:       NGS n.mounted     

   Subsystém 3 - Díl:      IRUE n.mounted     

Nenalezena žádná chyba.

-------------------------------------------------------------------------------
Adresa 4F: Centrální elektrika II (J520)       Labely:. SVO\1K0-907-532.clb
   Øídící jednotka SW: 7N0 907 532     HW: 7N0 907 530 AM
   Díl: EZE_2         H55 1642  
   Revize:   H55       Seriové èíslo: 120613F1003128
   Kódování: 00000008
   Dílna #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 6FEA142DBE89D3F32A-803A

   Subsystém 1 - Øídící jednotka SW: 3AA 919 204 A    HW: 3AA 919 204 A
   Díl: Analoguhr  004 0004 

Nenalezena žádná chyba.

-------------------------------------------------------------------------------
Adresa 52: El. PP dveøí (J387)       Labely:| SVO\3C0-959-70X-GEN4.clb
   Øídící jednotka SW: 3AA 959 702 A    HW: 3C0 959 792 C
   Díl: TUER-SG BT    002 0533  
   Revize: 14110009    Seriové èíslo: 0007163838
   Kódování: 0200B6
   Dílna #: WSC 05311 115 00000
   ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW32.rod
   VCID: 3664E1498953A23B29-8062

   Slave Passenger: 
   Subsystém 1 - Øídící jednotka SW: 3AA 959 704 A    HW: 3AA 959 794   Labely: SVO\1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Díl: J389__TSG-HR  004 0503 
   Seriové èíslo: 00000003537299      
   Kódování: 010090

Nenalezena žádná chyba.

-------------------------------------------------------------------------------
Adresa 53: Parkovací brzda        Labely: User\3AA-907-801.clb
   Øídící jednotka SW: 3AA 907 801 H    HW: 3AA 907 801 H
   Díl: J540 EPB4  VW-86594 0010  
   Revize:   H19       Seriové èíslo: 00000001135869
   Kódování: 0022167
   Dílna #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 3664E1494153A23B29-8062

1 nalezena chyba:
01314 - ridici jednotka motoru 
            004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
             info o závadì:
                    Stav závad: 00100100
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 2
                    Poèítadlo resetù: 47
                    Kilometry: 204844 km
                    Indikace èasu: 0
                    Datum: 2016.08.17
                    Èas: 18:23:11

             info o závadì:
                    Napìtí: 12.00 V
                    Poèet: 71
                    Rychlost: 0.0 km/h
                    Hex hodnota: 0x1260
                    Hex hodnota: 0x0001
                    Hex hodnota: 0x0101


-------------------------------------------------------------------------------
Adresa 61: Regulace baterie (J840)       Labely:. SVO\1K0-907-534.clb
   Øídící jednotka SW: 7N0 907 534     HW: 7N0 907 530 AM
   Díl: Batt.regelung H55 1642  
   Seriové èíslo: 120613F1003128
   Kódování: 330F1859
   Dílna #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 71EE1255A8BDC5033C-8024

   Subsystém 1 - Øídící jednotka SW: 1K0 915 181 H    HW: 1K0 915 181 A
   Díl: J367-BDM  H07 0180 
   Seriové èíslo: 40158353161491568979

Nenalezena žádná chyba.

-------------------------------------------------------------------------------
Adresa 69: Funkce pøívìsu (J345)       Labely:. SVO\7N0-907-383.clb
   Øídící jednotka SW: 7N0 907 383     HW: 7N0 907 383 
   Díl: Anhaenger     H09 0120  
   Revize: 3I001003    Seriové èíslo: 00008160108575
   Kódování: 4106040001000000
   Dílna #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 73E2185DD2A1F713CE-8026

2 závad nalezeno.
01314 - ridici jednotka motoru 
            004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
             info o závadì:
                    Stav závad: 00100100
                    Priorita závad: 6
                    Frekvence závad: 2
                    Poèítadlo resetù: 47
                    Kilometry: 204844 km
                    Indikace èasu: 0
                    Datum: 2016.08.17
                    Èas: 18:23:11

00532 - napajeci napeti B+ 
            011 - Preruseni - Sporadická - Kontrolka závad ZAP
             info o závadì:
                    Stav závad: 10101011
                    Priorita závad: 3
                    Frekvence závad: 1
                    Poèítadlo resetù: 39
                    Indikace èasu: 0


-------------------------------------------------------------------------------
Adresa 77: Telefon (J412)       Labely:| SVO\3C8-035-730-A.clb
   Øídící jednotka SW: 3C8 035 730 D    HW: 3C8 035 730 D
   Díl: Telefon       022 0946  
   Revize: --------    Seriové èíslo: 35502105016749
   Kódování: 020000000000000000000101
   Dílna #: WSC 00015 115 00000
   ASAM Dataset: EV_UHVPremi 002708
   ROD: EV_UHVPremi.rod
   VCID: 24402B012FCF20AB87-8070

Nenalezena žádná chyba.

Konec------------------------(Uplynulý èas: 05:08)-------------------------
 

vagg.zip

Odkaz ke komentáři
  • 2 years later...

měl jsem něco podobného na VW Caddy. odešel mi alternátor ,servismann mi ho vyměnil ,ale jak altík odcházel tak sebbou vzal i řídicí jednotku jmenovitě jeden s čipů který mi zase vyměnil jiný panáček co dělá s elektřikou. Nedalo se spijit s canbusem. Takže jak se mi v tom hrabal tak našel ve svazku zoxidované přerušené kabely,odešly i senzory v zrcátku na snímaní dálkových světěl, senzor stěračů, a musel jsem vyměnit i baterku. Tyto távady byly v diagnostice červeně označené, nešly ani smazat ,ale auto jezdilo narmálně. 

Odkaz ke komentáři

Zapoj se do diskuse

Přidej příspěvek nyní a registruj se později. Pokud máš účet, přihlaš se zde.

Návštěvník
Odpovědět na toto téma...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Pro přidání fotek je třeba se přihlásit
  • Kdo je online   0 Registrovaných uživatelů, 0 Anonymních, 9 Návštěvníků Zobrazit úplný seznam

    • Žádní registrovaní uživatelé nejsou momentálně online.
×
×
  • Vytvořit...