Přejít na obsah

Svítí kontrolka motoru (blikající): Jak vymazat?


Wolfsburg

Doporučené příspěvky

Závada v systému kontroly výfukových plynů.  Řídící jednotka motoru umožňuje jízdu v nouzovém programu.

Kontrolka motoru je indikátor signalizace poruchy výkonu motoru či s ním spjatých systémů. V moderních automobilech informuje o systému zapalování nebo selhání automatického přenosu, změně v otáčkách motoru po určité době nebo ve spalovací směsi a tak dále.

V běžném režimu provozu, kdy všechny systémy v rámci své kontrolní činnosti fungují normálně, kontrolka bliká pokud otočíte klíčem v zapalování a měla by zhasnout po nastartování motoru. Avšak v případě, že kontrolka neustále bliká nebo začne blikat neočekávaně během jízdy, je potřeba překontrolovat některé systémy a čidla. Někdy můžete závadu vyřešit svépomocí. Avšak pokud byla učiněna opatření a kontrolka motoru stále signalizuje závadu, budete potřebovat pomoc specialistů.

9 příčin blikání kontrolky motoru

1. Používání nekvalitního paliva. V tomto případě světlo kontrolky motoru začně obvykle blikat ihned po naplnění. Problém můžete vyřešit pouze přechodem na palivo lepší jakosti.

2. Dezintegrace přívodu palivového systému. Kontrolka může někdy blikat, pokud se vzduch dostane z nějakého důvodu do palivového systému, například pokud uzávěr plynu netěsní.

3. Pokles hladiny oleje. Pokud se objeví signál poruchy pouze při ohřevu motoru, může být netěsnost v jeho mazání. V takovém případě důkladně prozkoumejte prostor pod kapotou, zkontrolujte šmouhy od oleje na krytu motoru. Pokud zjistíte netěsnost, odstraňte ji.

4. Porucha palivového čerpadla či ucpání palivového filtru. Pro kontrolu jejich činnosti je nutné změřit tlak tlakoměrem v palivové kolejnici. Když bude nižší než 3 atmosféry, vadné díly systémů dodávky paliva musí být opraveny nebo vyměněny.

5. Znečištění dílů systému vstřikování paliva. Ztráta kapacity propustnosti palivových vstřikovacích trysek má negativní vliv na výkonnost motoru, což je signalizováno do palubního počítače. Řešením v tomto případě je vyčištění dílů. Můžete to provést sami za použití speciálních aditiv nebo to svěřit odborníkům.

6. Porucha jednoho z válců. Překontrolujte jiskru ve válci s použitím multimetru či speciálního zapalovacího testeru s piezo dílem. Pokud zde jiskra není, budete muset pečlivě diagnostikovat tyto prvky jako snímač klikové hřídele, modul zapalování, cívku, rozdělovač a zapalovací svíčky, dráty vysokého napětí a řídicí jednotku motoru.

7. Selhání zapalovacích svíček. Zkontrolujte je. Hledejte stopy oleje či paliva v závitové oblasti, uhlíkové nečistoty na zapalovací svíčce, tmavě hnědé nebo žluté skvrny na elektrodě či izolačním povrchu.

8. Závada snímače kyslíku. Celkem často kontrolka motoru signalizuje tuto poruchu. Někdy může být porucha čidla signalizována fyzickými příčinami, jako velké množství sazí nebo nečistoty na povrchu. Vadný senzor musí být vyměněný.

9. Závada katalyzátoru. Jedním způsobem, jak to zjistit, je změření tlakoměrem protitlak ve výstupu. Tato hodnota nesmí překročit 10 kPa při volnoběhu a 20 kPa při 2500 otáčkách za minutu.

Svítí kontrolka motoru.jpg

Odkaz ke komentáři

Systém kontroly výfukových plynů: Kontrolka, která znázorňuje motor, upozorňuje na závadu v systému řízení motoru ovlivňující složení emisí. Pokud se rozsvítí, příčinou může být natankování špatného paliva či jiná méně problematická závada. „Pokud začne kontrolka blikat, upozorňuje na poruchu katalyzátoru. V takovém případě je nutné navštívit autoservis.

Kontrolka řídící jednotky motoru

Proč svítí:

Tato kontrolka svítí v případě, když nějaká závada ovlivňuje složení emisí.

Co je potřeba udělat:

V některých případech pomůže zastavit, vypnout a znovu nastartovat motor. Pokud i potom kontrolka svítí, můžete pokračovat v jízdě. Někdy může rozsvícená kontrolka způsobit ztrátu výkonu motoru. Pokračovat v jízdě můžete, ale doporučujeme co nejdříve navštívit servis. U dieselových motorů hrozí ucpání filtru pevných částic.

Lze pokračovat v jízdě, ale u naftových motorů zvyšte pozornost kvůli filtru pevných částic.

Odborníci kontrolku označují MIL (Malfunction Information Lamp) nebo kontrolka diagnostiky.

Zastavte, vypněte motor a znovu nastartujte. Může se stát, že se kontrolka zhasne a po čtyřiceti startech zmizí zápis z chybové paměti v řídicí jednotce. Pokud svítí dál, byl zaznamenán výpadek některého ze senzorů či nesprávná odezva určitého akčního členu. I tak může motor pracovat normálně. Bylo pravidlem, že byť za cenu vyšší spotřeby, nižšího výkonu a většího mechanického opotřebení, šlo s touto kontrolkou jezdit i celkem dlouhý čas. U naftových motorů s filtry pevných částic (některé od roku 2001, všechny od roku 2010) to však neplatí. Při svítící kontrolce MIL jsou u některých značek zablokovány aktivní regenerace a filtr tak nemůže vypalovat saze, čímž se ucpe.

Odkaz ke komentáři

Proč svítí kontrolka motoru?

Podívejme se samostatně na každý jeden komponent, který může způsobit rozsvícení kontrolky motoru, ale i na to, jak je možné tento problém odstranit.

Porucha lambda sondy:

Mezi jednu z nejčastějších příčin svítící kontrolky motoru můžeme zařadit poruchu lambda sondy. Dobrou zprávou však je, že poruchu lambda sondy můžeme identifikovat i bez toho, abychom museli auto napojit na diagnostiku, zda zajít s ním do servisu. Odhalit poruchu lambda sodny můžeme fyzicky tak, že ji vymontovat z výfuku a podíváme se na to, zda je zanesená nebo ne. Pokud je lambda sonda zanesená velkým množstvím sazí bude s největší pravděpodobností nefunkční a tím pádem bude stát za tím, proč svítí kontrolka motoru.

Bohužel, ne vždy je možné poruchu lambda sondy odhalit pomocí její fyzické kontroly a tak je nejlepším řešením ihned napojit auto na diagnostiku, která už přesně ukáže, kde se problém se svítící kontrolkou motoru skrývá. Pokud diagnostika odhalí, že se jedná o poruchu právě tohoto komponentu, je třeba poškozenou lambda sondu vyměnit.

Zanesený palivový filtr:

I drobný a často krát podceňován komponent motoru jakým je palivový filtr dokáže způsobit nemalé problémy. Pokud je palivový filtr nadměrně zanesený či dokonce ucpaný, palivový systém nedokáže dostat do válců dostatečné množství paliva, což je právě příčinou, proč začne kontrolka motoru svítit.

Porucha zapalování:

Porucha zapalování nebo selhání zapalování nejčastěji signalizuje problém se snímačem klikového hřídele, řídící jednotkou motoru, zapalovacími cívkami, zapalovacími svíčkami nebo samotným klikovou hřídelí.

Porucha zapalovacích svíček:

Porucha zapalovacích svíček nebo zapalovacích cívek může také stát za příčinou svítící kontrolky motoru. Poruchu zapalovacích svíček nebo cívek je však možné odhalit velmi jednoduše, a to tak, že vymontujete zapalovací svíčky a zkontrolujete jejich stav. Pokud se v oblasti elektrod zapalovací svíčky nacházejí usazeniny, značí to poruchu nebo konec životnosti jednoho z těchto komponent. Zkontrolovat stav zapalovacích cívek je však možné i pomocí elektrické zkoušečky, kterou by měl mít každý kutil povinně ve své garáži.

Porucha váhy vzduchu:

Kontrolka motoru se však může rozsvítit také v případě poruchy váhy vzduchu. K poruše váhy vzduchu dochází v případě jejího nadměrného znečištění, či elektronického nebo mechanického poškození. Poškozená či nadměrně znečištěná váha vzduchu sice může fungovat i nadále, ale změny v chodu motoru jsou značné a všimne si je i úplný laik. Pokud byste totiž na funkčním autě vypnuli váhu vzduchu, okamžitě byste mohli sledovat výrazné kolísání otáček a následné konec motoru.

Mezi nejčastější příznaky poškození váhy vzduchu totiž patří těžké starty motoru, vysoké nebo nízké volnoběžné otáčky motoru, nerovnoměrný chod motoru, cukání při akceleraci či zhasínání motoru. Problém lze vyřešit dvěma způsoby a to buď vyčištěním staré váhy vzduchu, které může, ale nemusí pomoci nebo jednoduše výměnou vadného komponentu za komponent nový.

Nekvalitní palivo:

Jízda na nekvalitním palivu nebo na paliva s nižším oktanovým číslem než je pro motor vašeho auta předepsané může také způsobit, že se kontrolka motoru rozsvítí. Pokud začne kontrolka motoru svítit téměř ihned po natankování paliva a ujetí několika kilometrů, je více než stoprocentně jisté, že se problém skrývá právě v palivu. V takovém případě se doporučuje přejít na kvalitnější palivo nebo na palivo, které pro daný motor doporučuje výrobce.

Porucha palivového čerpadla:

Při poruše palivového čerpadla je třeba změřit tlak v rozdělovači paliva pomocí tlakoměru. Jestliže při měření tlaku zjistíte, že je tlak nižší než by měl, je třeba vyměnit poškozené komponenty palivového systému.

Porucha katalyzátoru:

Porucha katalyzátoru patří mezi nákladnější z zmíněných poruch a znamená to buď poškození vnitřních částí katalyzátoru nebo jeho zanesení, hovorově řečeno zalepení. V obou případech je však možné zkontrolovat jeho stav pomocí tlakoměru, a to přesněji odměřením protitlaku ve výfukovém potrubí.

Zanesený systém vstřikování paliva:

Zanesení prvků vstřikovacího systému paliva má negativní dopad na výkon a chod motoru. Řešením problému je návštěva servisu, ve kterém vám provedou vyčištění vstřikovačů.

Zanesený vzduchový filtr:

Zanesený vzduchový filtr je příčinou toho, že do válců nedostává dostatečné množství vzduchu. Tento problém je však možné velmi rychle a také velmi levně odstranit. Zanesený vzduchový filtr se projevuje znatelným poklesem výkonu. Pokles výkonu však není nárazový, ale výkon klesá postupně s narůstajícím znečištěním filtru a tak ne vždy řidič pokles výkonu pocítí. Pokud však zaregistrujete, že auto nemá výkon jako kdysi, měli byste se v první řadě zaměřit na to nejjednodušší a nejlevnější řešení jakým je právě kontrola, zda výměna vzduchového filtru.

Rozsvícená kontrolka motoru by se nikdy neměla brát na lehkou váhu. Nejen že je to nebezpečné, ale postupem času může ignorování svítící kontrolky motoru způsobit mnohem větší a nákladnější problém, jehož odstranění vás přijde na několik násobek původní opravy.

Odkaz ke komentáři
  • 4 months later...

Dobrý den chci se zeptat právě na tuhle kontrolku řídící jednotka. Mám auto volkswagen Touran 1.4 TSI 103 KW ,Asi už 14 dní mi svítí právě ta kontrolka řídící jednotky nebo jak tomu říkate. tak jestli se to taky u někoho z vás  rozsvítílo u toho to motoru co mám já? Co to přesně bylo za problém? Motor se mi chová normálně vše normálně,

Odkaz ke komentáři
  • 1 year later...

Zapoj se do diskuse

Přidej příspěvek nyní a registruj se později. Pokud máš účet, přihlaš se zde.

Návštěvník
Odpovědět na toto téma...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Pro přidání fotek je třeba se přihlásit
×
×
  • Vytvořit...